Aktualności

REGULAMIN FITNESS CLUB BINGO dotyczący bezpiecznego korzystania z usług w czasie pandemii05-06-2020

REGULAMIN FITNESS CLUB BINGO dotyczący bezpiecznego korzystania z usług w czasie pandemii. 

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Fitness Club Bingo minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu. 
 2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Fitness Club BIngo niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni. 
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Fitness Club Bingo zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.strefa.clubbingo.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu. 
 4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach Fitness Club Bingo w jednym momencie wynosi 20 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 15m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na strefę cardio i siłownię na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 5. W Fitness Club Bingo mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 10 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące w trakcie treningu natomiast w pozostałych strefach Fitness Clubu jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
 6. Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin lub wybrania treningów w wersji ON LINE (trening w domu na podstawie połączenia internetowego z instruktorem) lub OUTDOOR (trening na zewnątrz). 
 7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania. 
 8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym: - dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety, - posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń, - dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu, 
 9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej. 
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa. 1
 11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania. 
 12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa. 

Wróć do listy